Jesteś tutaj: Strona główna » licytacje
licytacje

 

RUCHOMOŚCI


 

 

 

NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2014r . o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 212, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości położonej: 03-562 Warszawa, ul.Gajkowicza Aleksandra 15/76, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00431183/4.
Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku wielolokalowego. Składa się z dwóch  pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 32,88m2. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 0,83m2.
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 205 000,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 153 750,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 20 500,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 1426/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r . o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 21, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości   położonej: 03-286 Warszawa, ul.Malborska 4/42, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00457520/7, 
stanowiącej własność osób: Jan Kowalik (udział- 1/2 ), Dorota Kowalik (udział- 1/2).
Lokal usytuowany jest na VII piętrze budynku wielolokalowego. Składa się z trzech  pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, z w.c. o łącznej powierzchni 54,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,8 m2
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 316 000,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 237 000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 31 600,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 3008/13.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 215, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 126D/7, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00430006/3.
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny  położony na III piętrze budynku trzypiętrowego o pow. 48,20m2, składający się z 2 pokoi ( w tym pokój dzienny z balkonem), kuchni, garderoby, łazienki, przedpokoju.
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 289 586,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 193 057,33 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 28 958,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 2560/11

© 2009 trojakowski