Jesteś tutaj: Strona główna » licytacje
licytacje

 

RUCHOMOŚCI


 

 

 

NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-08-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 226, odbędzie się druga licytacja nieruchomości 
położonej: 03-371 Warszawa, Wysockiego Piotra 14/94
,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00475311/1. 
Lokal usytuowany jest szczytowo na parterze od strony północnej budynku wielolokalowego dziesięciopiętrowego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,00m2. Lokal składa z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju.
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 378 386,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 252 257, 33 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, lub na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 37 838,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 3713/11.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2014r . o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 212, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości położonej: 03-562 Warszawa, ul.Gajkowicza Aleksandra 15/76, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00431183/4.
Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku wielolokalowego. Składa się z dwóch  pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 32,88m2. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 0,83m2.
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 205 000,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 153 750,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 20 500,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 1426/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r . o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 21, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości   położonej: 03-286 Warszawa, ul.Malborska 4/42, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00457520/7, 
stanowiącej własność osób: Jan Kowalik (udział- 1/2 ), Dorota Kowalik (udział- 1/2).
Lokal usytuowany jest na VII piętrze budynku wielolokalowego. Składa się z trzech  pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, z w.c. o łącznej powierzchni 54,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,8 m2
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 316 000,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 237 000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 31 600,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 3008/13.

© 2009 trojakowski