Jesteś tutaj: Strona główna » licytacje
licytacje

 

RUCHOMOŚCI


 

 

 

NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 2/6 niewydzielonej części nieruchomości   położonej: 03-654 Warszawa, Mroźna 19, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00096450/6. Cała nieruchomość do działka gruntowa o pow. 732m2  posiada elementy zabudowy i zagospodarowania. W części frontowej zlokalizowany jest dom mieszkalny, a na zapleczu działki budynek drewniany, gospodarczy. Powierzchnia użytkowa kondygnacji mieszkalnych budynku wynosi 185 m2.
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 914 100, 00 zł zaś 2/6 licytowanego udziału nieruchomości na kwotę 304 700,00zł. Cena  wywołania udziału 2/6 wynosi 3/4 sumy oszacowania tj.228 525,00  zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, lub na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 30 470,00 zł w taki sposób, aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 109/12.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 4/6 i udziału 1/6  w ograniczonym prawie rzeczowym- spółdzielczym własnościowym prawie  do lokalu położonym: 03-455 Warszawa, ul.Namysłowska 6/38  dla którego Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00461092/8 
Lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze i składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Przedmiotowy lokal zajmuje powierzchnie użytkową 67,81 m2. Do lokalu przylega duży balkon
Cała Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 429 000,00 zł,
udział 4/6 na kwotę 286 000,00, udział 1/6 na kwotę 71 500,00zł zaś cena  wywołania  4/6 udziału wynosi 3/4 sumy oszacowania tj.  214 500,00 a  udziału  1/6  53 625,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika
66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Osoby przystępujące do licytacji udziału 4/6 winny wpłacić wadium w wysokości 28 600,00zł. Osoby przystępujące do licytacji udziału 1/6 winny wpłacić wadium w wysokości 7 150,00zł.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 711/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 215 , odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości  położonej: 03-257 Warszawa, ul.Echa Leśne 27C, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00224187/8. 
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, 3 lokalowym budynkiem mieszkalnym z mieszkalnym poddaszem, o łącznej  powierzchni użytkowej 276,50 m2.
Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 1 263 000,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 947 250,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 126 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 120/13


© 2009 trojakowski